Informasjon

Velkommen til Porsanger Rideklubbs hjemmeside. Her vil vi legge ut nyheter og aktiviteter, i tillegg til annen informasjon dere kan ha nytte av. De siste nyhetene og bloggpostene vil vises her. Se fanene for spesifisert informasjon. 

Vil du bli medlem? 

Kontingenten er på kr. 450 for enkeltmedlemmer, og kr. 600 for familiemedlemskap. 

Betal kontingenten til rideklubbens konto, kontonummer 7594.05.18725 - merk med navn. 

Send en e-post til : trude64ks@gmail.com og skriv følgende informasjon: 

- Navn

-Fødselsdato og fødselsår

-Postadresse og e-postadresse 

- Telefonnummer


Recent posts

Porsanger Rideklubb
All rights reserved 2019
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started